ÅF-Login ÅF-Ansökan

HDMI

HDMI Matrix 4x4
HDMI Matrix 4x4, 4K/UHD, RS-232, Ethernet, IR, HDCP 2.2
HDMI Matrix 8x8
HDMI Matrix 8x8, 4K/UHD, RS-232, Ethernet, IR, HDCP 2.2
HDMI Switcher 4-1
4K/UHD, HDR 4:4:4/60Hz, Autoväxling/Prio, Styrbar via RS-232, Ethernet
HDMI Switcher 5-1
HDMI Switcher 5-1, 4K/UHD, RS-232, Ethernet, Audio De-Embedder
HDMI Switcher 5-1:2
HDMI Switcher 5-1:2, 4K/UHD, RS-232, Ethernet, Audio De-Embedder, speglade HDMI utgångar
HDMI Switcher 5-1:2
HDMI Switcher 5-1:2, 4K/UHD, RS-232, Ethernet, IR, Audio De-Embedder, speglade HDMI och HDBaseT ut...
HDMI/HDBaseT Switcher 5-1:2
HDMI/HDBaseT Switcher, 4K/UHD, RS-232, Ethernet, IR, PoE, speglade HDMI och HDBaseT utgångar,...