ÅF-Inloggning ÅF-Ansökan

Licenser

Booking Device Integrationslicens, 1 år
Humly Booking Device -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace
Booking Device Integrationslicens, 2 år
Humly Booking Device -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace
Booking Device Integrationslicens, 3 år
Humly Booking Device -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace
Booking Device Integrationslicens, 4 år
Humly Booking Device -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace
Booking Device Integrationslicens, 5 år
Humly Booking Device -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace
Booking Device Licens, 1 år
Licens för Humly Room Display (inkl. Cloud)
Booking Device Licens, 2 år
Licens för Humly Room Display (inkl. Cloud)
Booking Device Licens, 3 år
Licens för Humly Room Display (inkl. Cloud)
Booking Device Licens, 4 år
Licens för Humly Room Display (inkl. Cloud)
Booking Device Licens, 5 år
Licens för Humly Room Display (inkl. Cloud)
Floor Plan, Licens 1 år
Licens för Humly Floor Plan
Floor Plan, Licens 2 år
Licens för Humly Floor Plan
Floor Plan, Licens 3 år
Licens för Humly Floor Plan
Floor Plan, Licens 4 år
Licens för Humly Floor Plan
Floor Plan, Licens 5 år
Licens för Humly Floor Plan
Floor Plan, Startkostnad per m2
Avser skapande av 3D-ritning av planlösning
Humly Wayfinding Licens
Licens för Humly Wayfinding
Resource, Licens 1 år
Boka Kontor, Mötesrum eller Parkering, 1 år
Resource, Licens 3 år
Boka Kontor, Mötesrum eller Parkering, 3 år
Resource, Licens 5 år
Boka Kontor, Mötesrum eller Parkering, 5 år
Room Display Integrationslicens, 1 år
Humly Room Display - Endast för integration med Nexudus och Appspace
Room Display Integrationslicens, 2 år
Humly Room Display -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace
Room Display Integrationslicens, 3 år
Humly Room Display -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace
Room Display Integrationslicens, 4 år
Humly Room Display -  Endast för integration mot Nexudus och Appspace